Z technicznych powodów dotyczących produkcji, każda palisada jest lekko stożkowa ku górze. Dlatego przy ustawieniu palisad powstaje u góry niewielka szczelina.

Palisady i Kravento powinny być osadzone w fundamencie z betonu chudego ubijanego (patrz szkic). Palisady obligatoryjnie muszą być osadzane w betonie. Głębokość wbudowania powinna wynosić od 1/4 do 1/3 długości palisady.