Układanie schodów

Przystępując do ułożenia schodów możemy do tego celu wykorzystać zarówno kostkę brukową, jak i palisady.

Ułożenie schodów z kostek o dużych formatach:

1. Rozpoczynając układanie schodów w pierwszej kolejności należy:

– dokonać pomiarów w terenie,

– zaplanować właściwą ilość stopni schodowych o wysokości 15 cm,

– zaplanować długość całego biegu schodowego biorąc pod uwagę zakładki długości min. 2 cm.

2.Następną czynnością jest osadzenie pierwszego/najniższego stopnia na mrozoodpornym fundamencie z chudego betonu o grubości ok. 20 cm.

3. Kolejnym krokiem jest zabudowanie kostek o dużych formatach na warstwie zagęszczonego chudego betonu o grubości ok. 10 cm, zachowując nieznaczne pochylenie poszczególnych stopni na zewnątrz (tak, aby woda mogła spływać).

Ułożenie schodów z palisad i kostek brukowych.
Do tego rodzaju zabudów należy stosować zasady określone dla ułożeń kostek i palisad, zgodnie z zamieszczonym poniżej schematem. Wbudowując palisady należy pamiętać, by osadzać je w fundamencie z betonu chudego ubijanego – głębokość wbudowania powinna wynosić od 1/4 do 1/3 długości palisady